ZHP WielkopolskaZHP Wielkopolska

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - KOMENDA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19 - POZNAŃ

90 lat harcerstwa w Wielkopolsce

Strzalka  Menu Główne / 90 lat harcerstwa w Wielkopolsce / Regulamin zadania programowego
Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2002

  

90 lat harcerstwa w Wielkopolsce

Harcownik nr 2
List do gromad i drużyn
Nowe warunki uczestnictwa w Zlocie
Ramowy program Zlotu
Komenda Zlotu
Gromady i drużyny - uczestnicy Zlotu

Harcownik nr 1
Od Redakcji
Wielkopolskie harcerstwo ma 90 lat
Pakujemy się, czyli...

"PLAKIETKA 90-LECIA HARCERSTWA
W WIELKOPOLSCE":

Regulamin zadania programowego
Zadania dla gromad zuchowych
Zadania dla drużyn harcerskich
Zadania dla drużyn starszoharcerskich

 

"PLAKIETKA 90-LECIA HARCERSTWA
W WIELKOPOLSCE"
Zadania dla drużyn harcerskich

______________________________________
 1. Plakietka jest odznaką zespołową zdobywaną przez całą drużynę.
 2. Zgłoszony zespół realizuje zadania proponowane przez Referat Harcerski Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

ZADANIA DO REALIZACJI:

 1. Zamieście informacje w mediach dotyczące Waszych dokonań związanych z realizacją zadań (np. gazeta lokalna, szkolna, dzielnicowa, radio, Internet), w związku z obchodami 90-lecia Harcerstwa w Wielkopolsce. Dowodem na wykonanie tego zadania mogą być wycinki artykułów, nagrania, zdjęcia - zadanie obowiązkowe.
 2. Poszukajcie korzeni harcerstwa Wielkopolskiego w Waszym środowisku działania
  i udokumentujcie je w dowolnej formie.
 3. W ciekawy sposób, w formie plakatu przygotujcie drzewo genealogiczne swojej drużyny.
 4. Przedstawcie w formie plastycznej dzień z życia bohatera drużyny (obecnego, a dla drużyn, które go nie posiadają - wymarzonego). Chcielibyśmy aby był on w formacie A3, sposób wykonania pozostawiamy Wam do wyboru (kolaż, plakat, płaskorzeźba...)
 5. Zapoznajcie się z historią Powstania Wielkopolskiego – wykonajcie kalendarium Powstania.
 6. W formie fotograficznej zaprezentujcie "żywy portret Powstańca Wielkopolskiego", czyli ucharakteryzujcie harcerkę/harcerza na powstańca, oraz opiszcie kogo ów portret przedstawia.

 SPRAWNOŚĆ:

 1. Przeprowadził wywiad z seniorem ze środowiska harcerskiego na temat ówczesnego harcerstwa i w ciekawy sposób zaprezentował go na zbiórce, kominku, ognisku.
 2. Przygotował mini kronikę osób z rodziny lub najbliższych znajomych, będących harcerzami (dotarł do ich drużyny, stopnia, ciekawostek z ich życia harcerskiego).
 3. Sporządził mapę charakterystycznych punktów dla danego środowiska harcerskiego (harcówki, domy, miejsce zlotów, tablice pamiątkowe, pomniki, cmentarze itp.).
 4. Dowiedział się jaki był udział harcerzy w Powstaniu Wielkopolskim.

Druk zgłoszenia o przystąpieniu do realizacji zadania programowego "Plakietka 90-lecia harcerstwa w Wielkopolsce"